Nä Kuahiwi 'Elima  by Helen Desha Beamer, arr. Michael O. Springer  GO Download/Print←click this for sheet music  

 Hoihoi ka pi'ina a'o Waimea
I ka pä mai a ke këhau anu
'Akahi ho'i au a 'ike maka
I nä wailele pälua i ka pali a'o Waipi'o
I nä wailele pälua i ka pali a'o Waipi'o

Kilakila Mauna Kea me kona nani
Helu 'ekahi o ke ki'eki'e
Pili mai Mauna Loa mauna kamaha'o
Home noho a ka wahine Pele mai Kahiki
Home noho a ka wahine Pele mai Kahiki

Hanohano Hualälai e kü mai la
E ho'ohiwahiwa ana a i nä Kona
Aia la nä kuahiwi o Kohala
Ke holo a'ela mai uka a ke kai
Ke holo a'ela mai uka a ke kai

Ma'ö aku o 'Alenuihähä
Haleakalä o Maui o Kama
Ha'ina ka puana a i lohe 'ia
Mahalo i ka nani o nä kuahiwi 'elima
Mahalo i ka nani o nä kuahiwi 'elima

please take note - this is rob.  There are a few questionable pronunciations on my part in preparing these wav files, towit:

some of the single-note "mai" are "lazily" pronounced
also a few of the "-au" in some "Mauna" and some "hanau"

There may be others..e kala mai i'au

Rehearsal instructions over-ride anything you find here at the website.  I'll post the sheet music later, so be sure to use your scores from rehearsal. 


English

Soundclips: Listen in "ALL" || Midi, Mp3 & Choir parts as available (contact me if needed)

Instrumental | Downloadable   Voice | Downloadable
ALL
Instrumental | Downloadable   Voice | Downloadable
Soprano
Instrumental | Downloadable   Voice | Downloadable
Alto
Key: Instrumental | Downloadable   Voice | Downloadable
           
midi     mp3
Instrumental | Downloadable   Voice | Downloadable
Tenor
Instrumental | Downloadable   Voice | Downloadable
Bass

Text & Music: ©Helen Desha Beamer.  All rights reserved. Used with permission.
Any reproduction (photocopying or download-printing) of this song's sheet music or song text requires you to read and follow follow the Reprint Policy of the publisher or copyright owner. Do contact them, and support them by purchasing their materials to help provide quality music for us all.


  Info about Midi Files