Ka Uakea | Uakea O Hana  Ka Uakea, anonymous, (pending research); Uakea O Hana by Edward Pu'ukea ( - ) ca. yr? | Arranged Manu Boyd  2009 for Honolulu Civic Club  GO Download/Print←click this for sheet music  

 'A'ole nö ahe mea like me ka Uakea 'oni a lele Ka'uiki i ka mälie
'O ka pä mai a ka makani Koholä Lele kai halulu i ke alo o Ka'uiki
Alia 'oe e Haleakalä e älai nai iä Ka'uiki
He makani 'ino a 'e këia a he ulu mano no ke kai loa
Noenoe Uakea o Häna hoa pili o ka mälualua
'Ëlua mäua i ka piko i kolu i ke 'ala lipoa
'O ka ha'i mai a ka nalu o Keanini kai nehe i ka 'ili'ili o Waikaloa
Ha'ina 'ia mai ana ka puana 'a'ole nö ahe mea like me ka Uakea Noenoe o Häna
English (was there a study sheet available from choir rehearsal?)

TERMS (used in the arrangement):
Ho'äeae Andante
Pana mälie calm beat
Ho'ola'ela'e Brightly
Pana kumu a tempo
Ho'omohala Broadly

Soundclips: Listen in "ALL" || Midi, Mp3 & Choir parts as available (contact me if needed)

Instrumental | Downloadable   Voice | Downloadable
ALL
Instrumental | Downloadable   Voice | Downloadable
Soprano
Instrumental | Downloadable   Voice | Downloadable
Alto
Key: Instrumental | Downloadable   Voice | Downloadable
           
midi     mp3
Instrumental | Downloadable   Voice | Downloadable
Tenor
Instrumental | Downloadable   Voice | Downloadable
Bass

©2009 Manu Boyd. m.boyd AT festivalcos DOT com  All rights reserved. Used with permission.
Any reproduction (photocopying or download-printing) of this song's sheet music or song text requires you to read and follow follow the Reprint Policy of the publisher or copyright owner. Do contact them, and support them by purchasing their materials to help provide quality music for us all.


  Info about Midi Files